Dotace

Rozhodli jste se pro stavbu nízkoenergetické dřevostavby, kterou chcete opatřit úspornými opatřeními, jako je rekuperace, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo? Vaše peněženka nemusí nutně zaplakat! Zajišťujeme také získávání dotací z programu Nová zelená úsporám a budeme vašim průvodci na cestě za nemalým finančním příspěvkem. Jednorázová finanční výpomoc od státu se může dotknout až několika stovek tisíc korun.

Dotace na dřevostavby

Dotace na novostavby, do které spadají jak dotace na dřevostavby, tak dotace na sruby a roubenky, mohou činit maximálně padesát procent z doložitelných výdajů. Je určena hlavně pro stavby s velice nízkou energetickou náročností, což zmiňované dřevěné domy jsou. Dotace se v případě novostaveb může dotknout až půl milionu korun. Čím nižší energetická náročnost domu bude, tím vyšší může být finanční příspěvek.

Dotace na zateplení

Rozhodli jste se uspořit finance za vytápění a vyměnili jste okna či dveře, aby došlo k menšímu úniku tepla? Jestliže jste pořízením oken docílili úspory energie, máte právo na dotaci na zateplení, která může být až ve výši třiceti procent řádně doložených výdajů. Dotace na zateplení je však možné získat i za jiná úsporná opatření v rámci zateplení, která vedla k úspoře energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.

Dotace na tepelné čerpadlo

Efektivní využívání zdrojů energie – to je hlavním cílem tepelného čerpadla, které je jedním z nejlepších a zároveň také nejekologičtějších způsobů vytápění. Dotační program Nová zelená úsporám nabízí lidem získat dotaci na tepelné čerpadlo, které jeho pořizovací cenu výrazně sníží. Opět platí, že maximální výše jednorázového příspěvku může být až padesát procent z doložených způsobilých nákladů.

Dotace na solární panely a fotovoltaiku

Fotovoltaika je stále oblíbenějším úsporným opatřením, které snižuje energetickou náročnost rodinného domu. Jelikož energetickou náročnost snižuje, je možné i na ni získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Dotace na solární panely a fotovoltaiku se může dostat až na hranici 350 tisíc korun. Maximálně však lze získat padesát procent celkových způsobilých výdajů.

I dotace zajišťujeme po celé České republice. Pomůžeme vám získat nemalý finanční příspěvek od státu v Praze, v Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích i Hradci Králové či jinde na Moravě nebo v Čechách.

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky