Srub nebo roubenka? Není to jedno a to samé

23.2.2021

Na první pohled stejné, při bližším ohledání se ale zásadně liší. Řeč je o dřevostavbách, nebo přesněji o roubenkách a srubech. Jako laik na první pohled jednu dřevostavbu od druhé nerozeznáte. Zkušený stavař ale vidí rozdíl na první pohled. Kde je nachází?

Podobné, ale přitom jiné

Největší odlišnost mezi dřevěnými sruby a roubenkami spočívá v technologických rozdílech. Zatímco srub se staví výhradně ze smrkové kulatiny o průměru 30 - 40 cm, roubenka je postavená z hranolů o šířce 20 - 25 cm a výšce 24 - 28 cm v závislosti na projektu.
Architektonicky jsou si obě stavby velmi podobné a využívají stejné prvky. Na obou najdete podlomenice, polovaly i obložky. Na roubenkách ale zpravidla nenajdete masivní prosklení ve štítech.

Srub se sestavuje dvakrát

Rozdíl v obou stavbách poznáte i při stavbě. Stavbu srubu specifikuje dvojí sestavování. Poprvé srub tesaři sestaví ještě před dodáním přímo ve výrobě. Druhé sestavení probíhá přímo na parcele u zákazníka. Krom toho při stavbě srubu stavaři využívají pouze ruční nářadí a motorovou pilu.

Naproti tomu stavba roubenky probíhá až u klienta. Celý projekt se totiž nejprve navrhne prostřednictvím počítačového modelu a následně vytvoří na CNC strojích včetně návrhů elektroinstalace a dalších dílčích prvků. Výstavba probíhá ze sušeného lepeného dřeva.

Stavba roubenky je rychlejší

Dalším nezanedbatelným rozdílem je také tzv. technologická přestávka. Po dostavění konstrukce srubu následuje 3 - 4 měsíční doba, po kterou si dřevo sesedá. V případě srubu dochází k sesednutí až 15 - 18 cm na jedno podlaží. Až po dosednutí lze srub osadit okny a následně i interiérem.

Roubenka je vyrobená z vysušeného dřeva. Oproti srubu tak sesedne minimálně a odpadá nutnost technologické přestávky. Při stavbě je možné roubenku ihned osadit okny. Zkušená firma tak celý projekt zvládne do 5 měsíců od sestavení roubeného skeletu.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky