Nízkoenergetická roubenka musí splňovat tepelně-technické parametry

4.12.2020

Věděli jste, že roubené domy neboli dřevěné roubenky mají v České republice opravdu dlouhou tradici? I díky ní se k ní především investoři vrací. Navíc trend stěhovat se na venkov nebo trávit vícero času na venkově sílí, proto je investice do vlastní roubené stavby opravdu skvělým nápadem. Je to takové kouzelné bydlení, které může být navíc zdravé a nízkoenergetické. Pokud se tedy dodrží tepelně-technické parametry.

Roubenky stejně jako veškeré ostatní typy staveb prošly v posledních letech jistým vývojem a inovacemi. I díky tomu mohou být nízkoenergetickými domky, pokud se však splní zmiňované podmínky, jež se kladou také na klasické nízkoenergetické stavby.

Přistupuje se k ní stejně jako k domům z jiného materiálu

Možná si říkáte, že mezi roubenkami a jinými typy staveb je mnoho rozdílů. A ono je to pravda, tedy pokud nemluvíme o parametrech určujících nízkoenergetické bydlení. V tom případě se žádné rozdíly mezi roubenkou, srubem nebo zděným domkem neberou v potaz. Roubenky musí stejně jako jiné příbytky splňovat tepelně-technické parametry.

Kupříkladu musí splňovat hodnotu pro součinitel prostupu tepla. Obecně se však ví, že díky přírodnímu materiálu, z něhož jsou roubenky postaveny, se hodnoty dosahuje opravdu snadno. Dřevo se totiž pyšní naprosto skvělými tepelně izolačními vlastnostmi, kterými se kupříkladu cihly těšit opravdu nemohou.

Co dalšího patří mezi parametry, jež roubenka musí splňovat?

Mezi další parametry patří také infiltrace roubené stěny čili profukování. Při stavbě roubenky se musí zamezit i sebemenší netěsnosti nebo sebemenším volným spárám mezi trámy, což by mohlo výrazně zvýšit spotřebu energie na vytápění, tím také zvýšit náklady spojené s vytápěním, a nakonec i zvýšit negativní dopad na životní prostředí kolem nás.

Samozřejmě tím výčet parametrů, jež je třeba dodržet, ani zdaleka nekončí. Pokud se však dodrží, můžete se alespoň částečně přiblížit ne k nízkoenergetickému bydlení, ale rovnou k pasivnímu bydlení.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky