Jak ochránit dřevo v dřevostavbě

24.5.2021

Dřevo je základním stavebním materiálem dřevostavby na klíč a jeho životnost přímo ovlivní i životnost celé stavby. Proto je nanejvýš důležité chránit dřevo před veškerými možnými negativními vlivy. Které to jsou, a jak se proti nim obrnit? Poradíme!

Kvalitní dřevo a vhodná konstrukce je základ

Samozřejmostí při stavbě dřevostavby by měla být volba kvalitního dřeva. Pokud z pily dovezete rozpadající se shnilé trámky, je jasné, že ani sebelepší dodatečná ochrana vás nespasí. Pro stavbu proto volte dřevo z odolného druhu stromu, vysoké kvality a bez poškození. Zároveň nepodceňte ani vhodný typ konstrukce, který například omezí nebo vyloučí vnikání vody do dřeva.

Pozor na vlhkost

Dřevu výrazně neprospívá vlhkost, proto stavbu maximálně kvalitně odizolujte od vlhkosti a u prvků, které vlhkosti být vystaveny musí (dřevěné krytiny, zábradlí, ploty), řešte provedení tak, aby z nich voda co nejrychleji odtékala a aby mohly dobře vysychat. Zároveň je možné upravit povrch dřeva bariérovou ochranou dvěma nátěry, které zajistí ochranu dřeva po fyzikální i mechanické stránce.

Ochrana před škůdci

Veškeré použité dřevo pro stavbu dřevostavby nezapomeňte preventivně opatřit ochranou proti škůdcům, mezi které patří zejména dřevokazné houby, plísně a dřevokazný hmyz. V opačném případě vám totiž dřevomorka, červotoč či termit dokáže doslova sežrat celý dům. Volit přitom můžete dnes již i kombinované nátěry či postřiky, které dřevo ochrání vůči všem vlivům současně a jsou vhodné pro dřevo jak v interiéru, tak i v exteriéru. Pokud se chystáte ošetřovat dřevo již napadené, nezapomeňte zničené části dřeva nejprve odstranit – například obrousit apod.

Ochrana před požáry

Zároveň můžete dřevo také naimpregnovat látkou, která znemožňuje hoření. Pomocí takovéhoto protipožárního nátěru snížíte hořlavost dřeva a tím i případnou míru škod v případě požáru.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky