Dřevostavby a jejich životnost

25.4.2021

Investice do nemovitosti je obvykle na celý život a předpokládá se, že nemovitost bude sloužit ještě i několika dalším generacím. U moderních dřevostaveb ale ohledně životnosti koluje řada pochybností. Jak dlouho tedy dřevostavba vlastně vydrží?

Životnost dřevostaveb

Stejně jako u ostatních staveb, i v případě dřevostaveb se životnost odvíjí od kvality použitých materiálů a technického provedení stavby. Pokud jde o použité materiály, životnost dřevostavby ovlivňuje zejména kvalita použitého dřeva (ať už v podobě masivních trámů ve skeletové konstrukci, desek či masivních panelů) a izolace.

Jaké materiály volit

Dřevo použité pro dřevostavby by mělo být především suché – vlhkost by neměla přesáhnout 15 procent. Zároveň by dřevo mělo být vždy důkladně chráněno proti další vlhkosti (například pomocí kvalitní impregnace), a to nejen kvůli udržení maximální možné životnosti, ale i z důvodu zamezení výskytu plísní a hub. Právě voda přitom bývá nejčastější příčinou zkracování životnosti u dřevostaveb. Proto je důležité volit i dostatečný přesah střechy, aby ani vlivem srážek nedocházelo k průniku vlhkosti do stavby.

Nešetřete za základovou desku

U dřevostaveb více než u klasických staveb záleží na kvalitě a umístění základů. Základová deska by měla být u dřevostaveb umístěna minimálně 30 centimetrů nad terénem, a to kvůli zamezení možnému přenosu vlhkosti.

Nepodceňte údržbu

Životnost dřevostavby (ale stejně tak i každé jiné stavby) velmi významně ale ovlivní také to, jak ji budete udržovat a využívat. Neobývané neudržované dřevostavby mohou zchátrat i za pár desetiletí. Naopak opečovávaná dřevostavba, ve které jsou veškeré i menší závady řešeny obratem, si stále udržuje vysokou kvalitu a přežije s přehledem i století. Velmi důležité je zároveň ve dřevostavbách větrat (zejména v koupelnách a tam, kde se může shromažďovat vlhkost).

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky